Konto parafii: 66 1600 1156 1841 9363 5000 0001 (BGŻ BNP PARIBAS)

 ze względu na RODO zapowiedzi wywieszone tylko w gablocie ogłoszeń. 

 

 

  Każdy wierny, jeśli wie o przeszkodach do zawarcia sakramentu małżeństwa wyżej wymienionych nupturientów – zgodnie z Kan. 1069 KPK – przed zawarciem małżeństwa ma obowiązek wyjawić je Księdzu Proboszczowi.   ks. dr Piotr Janusz proboszcz